Menu główne:

Strona Genealogiczna Góreckich i Masłowskich


Idź do treści

Genealogiafot.fot. Legitymacja szlachectwa rodu Masłowskich h. Samson

Legitymacja wywiedziona od 1711 r. czyli od Stanisława Masłowskiego i Joanny Sulimirskiej h. Starykoń oraz udokumentowana przed Heroldią Królestwa Polskiego w 1853 r. przez Rajmunda Filipa Masłowskiego - podpisarza sądowego we Włodawie, później pisarza sądu pokoju w Garwolinie. Legitymacja pochodzi od naszego kuzyna - Andrzeja Krzysztofa Masłowskiego, wnuka Stanisława Masłowskiego - znanego malarza realistycznego, autora scen rodzajowych i pejzaży oraz prawnuka Rejmunda Filipa Masłowskiego.

Wspólnymi przodkami naszych linii byli Adam Masłowski i Urszula Wierusz - Bielska. Adam występuje w aktach od 1661r. W 1669r. podpisał wraz z ziemią wieluńską elekcję. Był komornikiem grodzkim wieluńskim w 1684r., stolnikiem ziemi wieluńskiej w latach 1695 – 1702, podstarościm i sędzią grodzkim wieluńskim w latach 1695 – 1702, deputatem do Trybunału Skarbowego w Radomiu w 1699r. W 1699r. był także opiekunem wieluńskiego konwentu braci mniejszych reguły św. Franciszka. Był właścicielem Masłowic i Rudy. W 1711r. został wniesiony do ksiąg grodzkich wieluńskich jego testament, z którego wynika, że już za życia rozdzielił swoje dobra ziemskie pomiędzy synów. Ponadto testamentem starszemu synowi Andrzejowi zapisał sumę 4.000 złotych, a młodszemu – Janowi 6.000 złotych, celem wyrównania działów dokonanych wcześniej, a najmłodszym synom Adamowi i Franciszkowi zapisał swoje srebra stołowe, przedstawiające znaczną na owe czasy wartość, tak że i oni otrzymali jako dopełnienie swoich działów tą drogą po kilka tysięcy złotych. Córce swej zamężnej za Tymienieckim legował testamentem kwotę 2.000 złotych. Posiadał jeszcze w chwili śmierci kamienicę w Wieluniu (pewnie w niej mieszkał i zmarł po oddaniu dóbr synom). Przekazał ją w równych częściach swoim czterem synom. Prosił w swoim testamencie o pochowanie w Rudzie. Na wykonawców testamentu wyznaczył Mikołaja Szyszkowskiego dziedzica Dąbrowy i Rafała z Gaszyna Wierzchleyskiego. W 1663r. był żonaty z Urszulą Wierusz Bielską córką Jana nieżyjącego już w 1663r. i Katarzyny Kosseckiej herbu Rawicz, żyjącej w 1663r., wnuczką po mieczu Melchiora zmarłego przed 1630r., właściciela dóbr Biała w powiecie wieluńskim i Urszuli Pogórskiej, a po kądzieli Jana i Polikseny Góreckiej herbu Nałęcz. Adam Masłowski zapisał w 1663r. żonie w Wieluniu kwotę 2.000 złotych. (I.C.V. t.82 f.713, t.99 f.151, t.103 f.38, t.82 f.611/12) Dzieci Adama i Bielskiej: Andrzej podstoli wieluński, Krystyna w 1695r. żona Zygmunta Tymienieckiego herbu Zaremba, właściciela dóbr Przyranie w powiecie kaliskim, żyła jeszcze w 1723r. (I.C.V. t.103 f.244) Jan - stolnik rzeczycki, Adam - stolnik owrucki w 1717r., właściciel Woli Wydrznej (czy Wydrzańskiej) i Leżajska. Posesor Bełucza i Franciszek - skarbnik kijowski.

Protoplastami linii mazowieckiej czyli linii Andrzeja-Krzysztofa był syn Adama - również Adam i jego żona Anna Działyńska h. Ogończyk. Syn Adama i Działyńskiej - Stanisław - podstoli owrucki i komornik sieradzki oraz jego żona Joanna Sulimirska byli dziedzicami części dóbr Podwody w piotrkowskim. Syn Stanisława - Jan wraz z żoną Wiktorią Kijeńską h. Syrokomla byli natomiast dziedzicami Łaskarzewa pod Warszawą. Po nich Łaskarzew przejął ich syn Józef wraz z żoną Józefą Bielicką (rodzice Rajmunda - Filipa). Nie dziwi więc fakt, że Rajmund Masłowski - pradziad Andrzeja Krzysztofa - osiadł w Garwolinie ze względu na bliskość domu rodzinnego w niedalekim Łaskarzewie.

Protoplastami linii wielkopolskiej był syn Adama - Jan i jego żona Jadwiga Baranowska h. Jastrzębiec. Linia wielkopolska powstała po przeniesieniu się Jadwigi Baranowskiej wraz z dziećmi po śmierci Jana w rodzinne strony Baranowskich w Ziemi Kcyńskiej w okolice Dębogóry, Siernik i Tupadeł. Stąd ich potomkowie rozeszli się po Wielkopolsce w okolice Gniezna, Wrześni i dalej do Krzywinia, z którego wychodzi linia Stanisława Masłowskiego oraz Walentego Goreckiego z Góreczek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej podaję linki do drzew genealogicznych naszej rodziny. Można śmiało stwierdzić, że jest ona dość liczna. Główne dwie linie stanowią Masłowscy oraz Góreccy. Trzecia pokazuje genealogię Tomka Schroedera - potomka Kalasantego Masłowskiego z Osjakowa, Nowej Wsi i Dębiny spokrewnionego z naszą gałęzią poprzez naszego wspólnego przodka Adama Masłowskiego i jego żonę Urszulę Wierusz-Bierlską.. Znajdują się w nich także osoby blisko z rodziną spokrewnione i wchodzące w nią w sposób naturalny (małżeństwa). Po kliknięciu jednego z poniższych linków nastąpi wejście na stronę, w której odnajdziecie index osób ujętych w danym drzewie. Wiele osób ze względu na koligacje rodziny Masłowskich z Góreckimi, Szułczyńskimi (Szułcińskimi) czy też Turkiewiczami i innymi, występuje zarówno w pierwszym jak i w drugim drzewie. Łącznie rodzina naszego pradziada - Walentego Góreckiego obejmuje obecnie ponad 1160 rekordów, a rodzina pradziada Stanisława Masłowskiego zawiera ich ponad 1620 (wraz z Samsonami z Grodziszcza pod Świebodzinem i Nądni w Wielkopolsce, a także Samsonami z Węgier, Moraw i Ziemi Wieluńskiej). Liczba potomków Walentego i Katarzyny Goreckich oraz Stanisława i Katarzyny Masłowskich z Krzywinia rośnie równolegle z postępem naszych poszukiwań genealogicznych. Nasze obydwa drzewa genealogiczne staramy się aktualizować na bieżąco...


Drzewa Genealogiczne na dziś:"Drzewo Góreccy vs. Masłowscy""Drzewo rodziny Masłowskich""Drzewo Tomasza Schroedera""Drzewo rodziny Kurków"
"Drzewo genealogiczne Leszka Błędzkiego"Generated by
GreatFamily 1.1 - FREEWARE
"Drzewo Genealogiczne Samsonów - Masłowskich 1245-1337-2010""Drzewo Genealogiczne Samsonów - Skrzydlewskich 1329 - 2012"


"Drzewo Genealogiczne Samsonów - Rzeszotarzewskich"
"Drzewo Genealogiczne Macieja Dragona"

"Pamięci księdza Stanisława Kozierowskiego
proboszcza z Winnej Góry"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wejdź na powyższe strony i odszukaj siebie. Ostatnia aktualizacja - 21 grudnia 2013 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Boniecki


Gorecki (także: Górecki)
herbu DołęgaWstęp:


pochodzą według Paprockiego, z pod Szadku, w województwie sieradzkiem, gdzie rzeczywiście wieś Górka się znajduje
Pisali się: z Górki, z Górki.Tekst ciągły:
Włodek z Górki ma 1424 r. sprawę w Sieradzu. Piotr z Górki Górecki procesuje 1450 r. Kobierzyckiego, a 1451 r. nabył część Otoka (Gr. Sieradz.). Zaliczają do tego domu Rocha Góreckiego, posiadacza Wierzbowiec na Podolu 1565 r. (Jabł.). Syn jego Stanisław; rotmistrz królewski, poległ przy zdobyciu Smoleńska. Dzieci jego, z których znane nam są trzy córki: Anna, Katarzyna i Elżbieta, otrzymały tenże Wierzbowiec w dożywocie 1613 r. (M. 155 f. 179). Roch oprócz syna Stanisława, miał i córki: Elżbietę i Katarzynę, żyjące 1596 r. (Wyr. Lub. 64 f. 59). Anna, zamężna Rudnicka 1580 r. (Gr. Szadk.). Grzegorz sprzedał Zaleskiemu część Piotrach 1630 r. Mikołaj 1632 r., a Barbara Zbierzchowska 1637 r. kwitowała Zaleskiego (A. Sieradz.). Prawdopodobnie do domu tego należą; Wacław, pisarz grodzki kruszwicki, zabezpieczył on 1556 r. posag żonie, Annie z Mokrskich (M. 87 f. 322). Stanisław, syn Wacława, wydzierżawił Starczewo Sierakowskiemu 1577 r., Sebastyan, brat jego, kwitował Kiełczewskiego 1591 r. Andrzej, syn Stanisława, zeznał oblig na [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Wojciecha 1606 roku (Gr. Przed. 25 f. 484; 39 f. 289 i 53 f. 377). Bartłomiej, łowczy sieradzki, przeniósł się na Litwę, gdzie nabył dobra w powiecie słonimskim i wołkowyskim i spisał testament 1584 r. Potomkowie jego wywiedli się ze szlachectwa w końcu XVIII-go wieku w Witebsku (Herb. Witebski). Piotr Gorecki 1575 roku, Tomasz 1640 roku, w ziemi chełmskiej (Akta XIX i XX). Michał Stanisław, pisarz grodzki chełmski i Wojciech Antoni podpisali z ziemię chełmską, obiór Augusta II-go. Bernard 1770 r., a Ignacy 1776 r., regenci ziemscy nowogrodzcy. Walenty, skarbnik lidzki 1777 r., a podstarości 1787 r., w końcu wojski wileński 1791 r., z synami: Mikołajem Antonim i Rajmundem Józefem, syn Kaspra, wnuk Stanisława Michała, sędziego grodzkiego (chełmskiego), dziedzica dóbr Andrzejów, w ziemi chełmskiej 1711 r., dowiódł pochodzenia swego szlacheckiego przed Deputacyą Wywodową wileńską 1800 r. Tenże Walenty, regent ziemski nowogrodzki, syn Kaspra i Maryanny z Rusinowskich, pokwitowany przez Dzieszkowskiego 1771 r. (DW. 89 f. 459). Antoni, syn Walentego z Reutówny, ur. 1787 r., oficer b. wojsk polskich i francuskich, kawaler Legii Honorowej, poeta, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zmarł 1861 r. Z żony, Weroniki z Eydziatowiczów, synowie jego: Ludwik, zginął na Kaukazie i Tadeusz, ur. 1825 r., zmarł 1868 r., ożeniony z Maryą Mickiewiczówną, córką Adama, z której dzieci: Ludwik, okulista, Adam, zmarły 1890 roku i Helena Józefowa Modlińska, zmarła 1884 r. Józef, chorąży bracławski, zmarły przed 1719 r., miał dwie żony: Barbarę Mojecką i Ewę ze Stanwicz Kreczykównę, której zabezpieczył 15,000 fl. w 1717 r. (Gr. Krak.). Z pierwszej żony miał córki: Teresę, za Wacławem Janem Iskrą, chorążym pancernym, Charytatę - zakonnicę, Rozalię, Barbarę, Jadwigę i syna Stefana. Z drugiej - syna Józefa, komornika bydgoskiego, po którym z Maksymilianny N., syn Ignacy, dowiódł szlachectwa 1797 r. w Wydziale Stanów we Lwowie i z Barbary Lewieckiej, zostawił Jana, Andrzeja i Katarzynę. Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie: w 1842 r. Walenty, syn Franciszka i Maryanny ze Złotnickich, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] wnuk Józefa, właściciela 1780 r. Kaczkowa w woj. gnieźnieńskiem, które to dobra nabył od brata Michała. W 1844 r. Aleksander, syn Ignacego i Petronelli z Osieckich, wnuk Józefa właściciela 1773 r. Koszut. W 1848 r. Walenty, syn Andrzeja i Maryanny z Ostaszewskich, wnuk Łukasza (Akta b. Her.).
Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule:chorąży, członek, kawaler, komornik, łowczy, oficer, pisarz grodzki, pisarz grodzki, podstarości, regent ziemski, regent ziemski, rotmistrz, sędzia grodzki, skarbnik, wojski
Rozkład geograficzny urzędów i godności:Kruszwica (bku), Bracław (bra), dwór królewski (cen), Chełm (chs), Bydgoszcz (ino), Nowogródek (now), Nowogródek (now), Sieradz (sie), Lida (wil), Wilno (wil), (z_armia), order Legii Honorowej (z_order)
Miejscowości wzmiankowane w tym artykule:
1. część Otoka
2. część Piotrach
3. dobra w powiecie słonimskim i wołkowyskim
4. dóbr Andrzejów, w ziemi chełmskiej
5. Kaczkowa w woj. gnieźnieńskiem
6. Koszut
7. na Kaukazie
8. na Litwę
9. przed Deputacyą Wywodową wileńską
10. Smoleńska
11. Starczewo
12. w Królestwie
13. w Sieradzu
14. w Witebsku
15. w Wydziale Stanów we Lwowie
16. w ziemi chełmskiej
17. Wierzbowiec
18. Wierzbowiec na Podolu
19. z ziemię chełmską
Źródła cytowane w tym artykule:
1. A. Sieradz.
2. Akta b. Her.
3. Akta XIX i XX
4. DW. 89 f. 459
5. Gr. Krak.
6. Gr. Przed. 25 f. 484; 39 f. 289 i 53 f. 377
7. Gr. Sieradz.
8. Gr. Szadk.
9. Herb. Witebski
10. Jabł.
11. M. 155 f. 179
12. M. 87 f. 322
13. Wyr. Lub. 64 f. 59Objaśnienia:1. Tekst ciągły - "" oznacza początek nowego akapitu
2. Wtrącenia w [nawiasach kwadratowych] pochodzą od M.J. Minakowskiego


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genealogia Masłowskich
wg. Seweryna Uruskiego

Powrót do treści | Wróć do menu głównego