Menu główne:

Strona Genealogiczna Góreckich i Masłowskich


Idź do treści

Badania


11 maja 1777r.
Podpisany jest kontrakt na zakup gruntu w Szerokich Gumnach, który sprzedaje Anna - żona Jakuba Szampskiego, córka ś.p. Chryzostoma Jankowskiego, a kupującym jest Walenty Gorecki. W wyniku sprzedaży powołano deputowanych w celu pomierzenia sprzedawanego gruntu w składzie: Józef Szułciński, Stanisław Masłowski, Józef Grzegorzewski. Zmierzono wszerz: od Stydłaka stodoły - 55,5 łokcia (32,75m), od miasta 4,5 łokcia (2,65m) wzdłuż: od Szerokich Gumien 62 łokcie (36,58m), z drugiej strony od Wysokich Gumien 68,5 łokcia (40,42m). razem powierzchnia zajmowała około 1 068,11 m2. Za ten grunt Walenty zapłacił 31 złotych polskich. Działo się to przy Burmistrzu Chryzostomie Pachurskim oraz przy pisarzu krzywińskim Stanisławie Sękulskim. Podpisali się sprzedawcy Jakub Szampski z małżonką Anną rękami trzymanymi.

22 maja 1777r.
Podpisany jest kontrakt na zakup grunciku przez Walentego Goreckiego na postawienie stodoły. Grunt o długości 40 łokci i szerokości 20 łokci czyli 24m/12m = 288m2 położony jest wedle drogi do Lubinia. Walenty grunt ten kupuje od Urzędu w Krzywiniu, który jest reprezentowany przez Burmistrza Chryzostoma Pachurskiego, Wójta Pawła Bystrego ławnika Pawła Szatkowskiego. Cena za parcelę to 10 złotych polskich.

21 maja 1784r.
Do Urzędu w Krzywiniu przybywa Walenty Gorecki i prosi o przyjęcie kontraktu na okupione role zwane Szubertowskie, na polu Marzyszewskim leżące, którego "tenor sequit et est talis"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z zakupionej ziemi możemy wyliczyć, że pradziad Walenty posiadał około 7,5 hektara ziemi. Większą jej część zakupił w maju 1775 r. Jest to pierwsza znaleziona wzmianka na temat Goreckich w Krzywiniu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fot. Scan dokumentów kupna ziemi przez pradziada Walentego Goreckiego. Dziad Walenty urodzony w 1735 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fot. Informacje o Stanisławie Masłowskim - pierwszym Masłowskim wymienianym w Krzywiniu (Księgi Miasta Krzywinia). W wyniku przeprowadzonych kwerend mamy sporo danych o Stanisławie (1719 - 4.XI.1789), który zmarł w wieku 70 lat. Pradziad nasz wymieniany zawsze jako "sławetny", zasiadał w radzie miasta Krzywinia, pełnił funkcję "Ekonoma Ról Szpitalnych", a także piastował zaszczytną godność wójta Krzywinia, którą nadał mu dekretem dnia 16.III.1767 roku ksiądz Augustyn Snowadzki - kapelan i komisarz Jaśnie Wielmożnego Jegomościa, księdza Michała z Lipego - Lipskiego, Pisarza Wielkiego Koronnego. Opata Komendatariusza Lubieńskiego i Pana miasta Krzywinia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odnaleziona w maju 2012 r. wzmianka w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej o ślubie dziadków Stanisława Masłowskiego z Krzywinia
- Jana Masłowskiego i Jadwigi Baranowskiej


podgląd dokumentu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odnaleziona w maju 2012 r. wzmianka w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej o Kazimierzu Masłowskim (prawdopodobnie ojcu Stanisława Masłowskiego z Krzywinia), jego żonie Jadwidze oraz zgonie ich syna Wojciecha

podgląd dokumentu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odnalezione w czerwcu 2012 r. w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej zapisy zgonów Aleksandry i Franciszki Masłowskich - córek Jana Masłowskiego i Jadwigi Baranowskiej, ciotek Stanisława Masłowskiego - wójta z Krzywinia oraz jego wuja Łukasza Tańskiego (męża Aleksandry Masłowskiej)podgląd dokumentów:


zgon Aleksandry Tańskiej Popławskiej z domu Masłowskiej

zgon Franciszki Masłowskiej

zgon Łukasza Tańskiego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wyniki kwerendy z dn. 18.VIII.2010 r.
przeprowadzonej w
Archiwum Archidiecezji Poznańskiej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fot. Świadectwa ślubu oraz zgonu Stanisława Masłowskiego. Ze świadectwa zgonu wynika, że Stanisław urodził się w 1719 r. oraz, że oiprócz piastowania godności wójta oraz pełnienia funkcji ekonoma ról szpitala krzywińskiego był także organistą w kościele krzywińskim. Na dokumencie ślubu pojawia się wzmianka o Albertusie Masłowskim (stryju Stanisława). Imię Albertus było wówczas często używane podczas wpisów do ksiąg parafialnych, a jego polskim odpowiednikiem był - Wojciech. Jan Wojciech Masłowski wymieniany jest w aktach gnieźnieńskich jako syn Jana Masłowskiego i Jadwigi Baranowskiej oraz brat Kazimierza, Aleksandry, Franciszki, Antoniego, Ludwiki, Konstancji Katarzyny oraz Marianny Masłowskich. Stanisław Masłowski - syn Kazimierza, wstąpił w związek małżeński z Katarzyną Bodzewicz 5.II.1750 r. w wieku lat 31. Zmarł dnia 4.XI.1789 r. w Krzywiniu. Ostatnie kwerendy pokazują, że ojciec Stanisława - Kazimierz Masłowski był prawdopodobnie żonaty dwukrotnie, a jego drugą żoną była nieznana nam z nazwiska Jadwiga, z którą miał syna Wojciecha zmarłego w miejscowości Czajcze w parafii Wysoka dn. 9.III.1757 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki kwerendy z dn. 6.X.2010 r.
przeprowadzonej w
Archiwum PoznańskimPodczas kwerendy przeprowadzonej dnia 6.X.2010 r. zostały odnalezione zapisy w księdze miasta Krzywinia, dotyczące zakupu ziemi oraz domostwa przez Stanisława Masłowskiego. Wśród odnalezionych kontraktów znajdują się:

1. Kontrakt zawarty dnia 3.VII.1752 r. na zakup kwarty roli za 300 zł od Macieja Bodzewicza (teścia)
2. Kontrakt zawarty dnia 14.III.1760 r. na zakup Placu Płacheckiego za 17 zł od Grzegorza Turkiewicza.
3. Kontrakt zawarty dnia 17.VIII.1767 r. na zakup stodoły za 85 zł od Walentego Bodzewicza.
4. Kontrakt zawarty dnia 23.V.1770 r. na zakup domostwa za 250 zł od Mateusza i Małgorzaty Jagodzińskich.
5. Kontrakt zawarty dnia 17.X.1776 r. na zakup łąki leżącej "za rowy" za 120 zł od Jana Bystrego.

Od 1752 do 1776 roku, Stanisław Masłowski był właścicielem nieruchomości leżących w Krzywiniu o łącznej wartości - 772 złotych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fot. Informacje z książeczki Zygmunta Masłowskiego. Fot. górna - informacje o rodzinie, fot. dolna - legat na rzecz społeczności lokalnej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powrót do treści | Wróć do menu głównego